No Image

Wzór Umowy Darowizny Rzeczy (pdf)

Lipiec 9, 2016 admin 0
Umowa darowizny rzeczy Zawarta w ……………………………….. w dniu ………………………… pomiędzy: Darczyńcą……………………………………………….., zamieszkałym ……………………, legitymującym się dowodem osobistym nr ………………………………………………, a Obdarowanym ……………………………………. zamieszkałym ……………………….., legitymującym […]
umowa-darowizny-samochodu pdf

Wzór Umowy Darowizny Pojazdu (pdf)

Lipiec 9, 2016 admin 0
UMOWA DAROWIZNY POJAZDU zawarta w ………………………………… w dniu …………………….. pomiędzy ……………………………………….. zamieszkałym w …………….………………………. przy ul. …………..……………………………., nr dowodu osobistego …………….…………. zwanym w treści umowy […]
No Image

Wzór Umowy Darowizny Pieniędzy (pdf)

Lipiec 9, 2016 admin 0
Umowa darowizny pieniędzy Zawarta w ……………………………….w dniu ……………………….pomiędzy: Darczyńcą ………………….. , zamieszkałym ………………………….., legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………………, a Obdarowanym …………………… zamieszkałym …………………….., legitymującym […]
No Image

Wzór Umowy Darowizny Nieruchomości (doc)

Lipiec 9, 2016 admin 0
Repertorium A Nr ………….     AKT NOTARIALNY     Dnia …………….. r. przed notariuszem ……………………………………. w jego Kancelarii Notarialnej w ……………………………………………… przy ul. ……………………………………….. […]
No Image

Wzór Umowy Darowizny (doc)

Lipiec 9, 2016 admin 0
UMOWA DAROWIZNY   zawarta dnia w pomiędzy:   Panem/ią , zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) (lub) z siedzibą  w […]