No Image

Wzór Umowy Najmu Miejsca Garażowego (doc)

Lipiec 14, 2016 admin 0
…………………….……… dnia………….…… (miejscowość)                     (data)     Umowa najmu miejsca garażowego   Zawarta pomiędzy:   ………………………………..zamieszkałym w …………….., przy ulicy ………………., legitymującym się dowodem osobistym ………….………………, […]
No Image

Wzór Umowy Najmu Lokalu Mieszkalnego (doc)

Lipiec 13, 2016 admin 0
UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO   Zawarta w dniu ……………………….. w ………………………………………………………………. pomiędzy 1. ……………………………….. legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………….., wydanym przez ………………………………, zamieszkałym w […]
No Image

Wzór Umowy Najmu Okazjonalnego Lokalu (pdf)

Lipiec 13, 2016 admin 0
1. UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU zawarta w dniu …………………………………………… roku w ………………………………………. pomiędzy: 1. Panem/panią ……………………………………………………………………………….., zamieszkałym/-ą w ………………………………………………………… przy ul. …………………………………………….., legitymującym/-ą się ……………………………………………………………………………………………. […]
No Image

Wzór Umowy Najmu Lokalu (pdf)

Lipiec 10, 2016 admin 0
Obowiązujące w Polsce przepisy* gwarantują równą pozycję stronom umowy. Praktyka dowodzi jednak, że w znacznej mierze ma ona jednak charakter wyłącznie formalny. Faktyczna przewaga ekonomiczna […]