Rozwiązanie Umowy o Pracę na Mocy Porozumienia Stron (doc)


Version
Download223
Stock
File Size23.50 KB
Create DateLipiec 8, 2016
Download

rozwiazanie_umowy_o_prace_na_mocy_porozumienia_stron doc

 

……………………………………….…

………………………………..                                                   (miejscowość i data)

(imię i nazwisko pracownika)

………………………………..

(adres pracownika)

 

………………………………..

(nazwa pracodawcy)

………………………………..

(adres pracodawcy)

 

 

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

 

 

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu .......................................r. pomiędzy …………………………………..….. a ………………………………………, na mocy porozumienia stron. Jako termin rozwiązania umowy proponuję dzień .................................r.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

……..…………………………………

(data i podpis pracownika)