Rozwiązanie Umowy o Pracę na Mocy Porozumienia Stron (pdf)


Version
Download15
Stock
File Size21.30 KB
Create DateLipiec 8, 2016
Download

rozwiazanie_umowy_o_prace_na_mocy_porozumienia_stron pdf

 

……………………………….. (miejscowość i data)
(imię i nazwisko pracownika)
………………………………..
(adres pracownika)
………………………………..
(nazwa pracodawcy)
………………………………..
(adres pracodawcy)
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w
dniu .......................................r. pomiędzy …………………………………..….. a
………………………………………, na mocy porozumienia stron. Jako termin rozwiązania
umowy proponuję dzień .................................r.
Z poważaniem
……..…………………………………
(data i podpis pracownika)