Umowa o pracę na czas zastępstwa (doc)


Version
Download 6
Total Views 43
Stock
File Size 91.68 KB
File Type rtf
Create Date Lipiec 6, 2016
Last Updated Lipiec 6, 2016
Download

Umowa o pracę na czas zastępstwa doc

pieczątka ………………………………..……
miejscowość i data

 

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

Zawarta w dniu ......................................... w .............................................
data                                        miejscowość

między ......................................................................................................
firma

a ..............................................................................................................
pracownik

zamieszkałym ............................................................................................,
adres pracownika

NIP:

PESEL:

 

Pracodawca zatrudnia pracownika na zastępstwo ............................................,

zastępowana osoba

której udzielono urlopu ..................., na okres od .................. do .................. .

rodzaj urlopu

 

 1. Strony określają następujące warunki zatrudnienia:
  1. Rodzaj umówionej pracy: ....................................................
  2. Miejsce pracy: ...................................................................
  3. Wymiar czasu pracy: ..........................................................
  4. Wynagrodzenie brutto: .......................................................
  5. Inne warunki zatrudnienia: ..................................................

Dniem rozpoczęcia pracy jest .................................

 

………………………………..……
podpis pracodawcy
………………………………..……
podpis pracownika