Wniosek o Przyjęcie na Staż (pdf)


Version
Download 6
Total Views 55
Stock
File Size 58.00 KB
File Type pdf
Create Date Lipiec 8, 2016
Last Updated Lipiec 8, 2016
Download

Przyjęcie na Staż

............................................................................................
(miejscowość, data)
...........................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
...........................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość)
...........................................................................................
(ulica, numer domu)
...........................................................................................
(numer telefonu)
Dyrektor Generalny
Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie
W N I O S E K
o przyjęcie na staŜ
Zwracam się z uprzejmą prośbą o umoŜliwienie mi odbycia staŜu
w Wydziale/Biurze........................................................................................................................................
Jestem absolwentem .....................................................................................................................................
(nazwa szkoły lub uczelni, kierunek studiów)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Uzasadnienie
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.....................................................................................
(podpis)
Załączniki:
1) CV
2) kopia dokumentu (świadectwo, dyplom lub inny dokument) potwierdzającego poziom wykształcenia