Wypowiedzenie Umowy za Porozumieniem Stron (doc)


Version
Download13
Stock
File Size42.13 KB
Create DateLipiec 6, 2016
Download

Wniosek o rozwiązanie umowy Porozumienie Stron doc word

(tryb pierwszy )

POROZUMIENIE STRON

 

zawarte dnia ...................... w ....................................... pomiędzy:

 

KK7 So z o.o. z siedzibą w Braniewie(adres, nr KRS, Regon., NIP)  reprezentowaną przez A. Kowalskiego - prezesa zarządu

 

a

 

pracownikiem ww. spółki  Janem Nowakiem zamieszkałym w Braniewie przy ul. Gwiaździstej 7, nr PESEL ...................

 

  • 1.

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać z dniem 15 lutego 2004 umowę o pracę zawartą w dniu 15 lipca 2001r.

  • 2.*

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest .............................

 

 

PRACODAWCA                                                                 PRACOWNIK

 

............................                                                                  ........................

 

 

*ten paragraf jest nieobowiązkowy. Pracownik powinien starać się oby przyczyna nie leżała po jego stronie - dzięki temu obejmie go ustawa o zwolnieniach grupowych i być może otrzyma odprawę. Ponadto w takim wypadku otrzyma bez karencji prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Pracodawca z kolei powinien zmierzać do tego aby przyczyna leżała po stronie pracownika, gdyż w takim wypadku nie będzie musiał wypłacać odprawy. Życzę udanych negocjacji 😉

 

(tryb drugi - rozwiązanie na wniosek pracownika)

Gliwice, dnia 25 września 2003

Jan Nowak

- starszy kasjer

44-100 Gliwice

  1. Wolna 7

 

Antyki sp z o.o.

44-584 Księżycowo

  1. Srebrna 14

 

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY

 

Wnoszę o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy o pracę zawartej w dniu .................................... .

 

 

..................................

(podpis pracownika)

 

 

 

Wyrażam zgodę na rozwiązanie umowy w powyższym trybie

 

 

...............................................

(data i podpis za pracodawcę)

 

 

 

W przypadku tego trybu można uznać, że przyczyna rozwiązania umowy leży po stronie pracownika. To on przecież, nie zaś pracodawca wystąpił z inicjatywą rozwiązania umowy.