Wypowiedzenie Umowy za Porozumieniem Stron (doc)


Version
Download 35
Total Views 1613
Stock
File Size 42.13 KB
File Type rtf
Create Date Lipiec 6, 2016
Last Updated Lipiec 6, 2016
Download

Wniosek o rozwiązanie umowy Porozumienie Stron doc word

(tryb pierwszy )

POROZUMIENIE STRON

 

zawarte dnia ...................... w ....................................... pomiędzy:

 

KK7 So z o.o. z siedzibą w Braniewie(adres, nr KRS, Regon., NIP)  reprezentowaną przez A. Kowalskiego - prezesa zarządu

 

a

 

pracownikiem ww. spółki  Janem Nowakiem zamieszkałym w Braniewie przy ul. Gwiaździstej 7, nr PESEL ...................

 

  • 1.

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać z dniem 15 lutego 2004 umowę o pracę zawartą w dniu 15 lipca 2001r.

  • 2.*

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest .............................

 

 

PRACODAWCA                                                                 PRACOWNIK

 

............................                                                                  ........................

 

 

*ten paragraf jest nieobowiązkowy. Pracownik powinien starać się oby przyczyna nie leżała po jego stronie - dzięki temu obejmie go ustawa o zwolnieniach grupowych i być może otrzyma odprawę. Ponadto w takim wypadku otrzyma bez karencji prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Pracodawca z kolei powinien zmierzać do tego aby przyczyna leżała po stronie pracownika, gdyż w takim wypadku nie będzie musiał wypłacać odprawy. Życzę udanych negocjacji 😉

 

(tryb drugi - rozwiązanie na wniosek pracownika)

Gliwice, dnia 25 września 2003

Jan Nowak

- starszy kasjer

44-100 Gliwice

  1. Wolna 7

 

Antyki sp z o.o.

44-584 Księżycowo

  1. Srebrna 14

 

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY

 

Wnoszę o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy o pracę zawartej w dniu .................................... .

 

 

..................................

(podpis pracownika)

 

 

 

Wyrażam zgodę na rozwiązanie umowy w powyższym trybie

 

 

...............................................

(data i podpis za pracodawcę)

 

 

 

W przypadku tego trybu można uznać, że przyczyna rozwiązania umowy leży po stronie pracownika. To on przecież, nie zaś pracodawca wystąpił z inicjatywą rozwiązania umowy.