Wypowiedzenie Umowy Pracodawcy (doc)


Version
Download1
Stock
File Size35.64 KB
Create DateLipiec 8, 2016
Download

wypowiedzenie umowy pracodawcy

Gliwice, dnia 25 września 2003

Jan Nowak

- starszy kasjer

44-100 Gliwice

  1. Wolna 7

 

Antyki sp z o.o.

44-584 Księżycowo

  1. Srebrna 14

 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

 

 

 

 

Niniejszym rozwiązuję umowę o pracę zawartą w dniu 12.09.1974r z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

 

 

 

 

 

 

(podpis pracownika)

 

(potwierdzenie odbioru przez

pracodawcę - data i podpis)