Wypowiedzenie Umowy Pracownikowi (doc)


Version
Download 6
Total Views 192
Stock
File Size 36.31 KB
File Type rtf
Create Date Lipiec 8, 2016
Last Updated Lipiec 8, 2016
Download

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

 

Gliwice, dnia 25 września 2003

...................................

(pieczęć  pracodawcy)

 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

 

 

Pan

Jan Nowak

- starszy kasjer

 

Rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawartą w dniu 12.09.1974r z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ................................................................................................................  (podać przyczynę)

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Gliwicach przy ulicy Powstańców Warszawy 23.

 

 

 

(podpis za pracodawcę)

 

(potwierdzenie odbioru przez

pracownika - data i podpis)