Brak obowiązku zapłaty PIT z tytułu dofinansowania do wypoczynku

dofinansowanie do wypoczynku pracownikowi

W związku ze zbliżającym się okresem wyjazdów wakacyjnych chcieliśmy przybliżyć Państwu temat , który związany jest z dopłatami do wypoczynków dla dzieci. Niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie czy od dopłaty do wypoczynku należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych tzw. PIT.

Niektórzy pracodawcy w ramach działalności socjalnej w swoich przyznają na warunkach wynikających z obowiązujących u nich regulaminach zfśs- dofinansowania do wypoczynku dla dzieci zatrudnionych u nich pracowników. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami takie dofinansowanie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z regułą wynikającą z art. 21 ust. 1 pkt. 78 ustawy PIT (Dz.U. z 2012r., poz. 361 z późn. zm. )  Niemniej jednak, aby móc skorzystać z wyżej wymienionego zwolnienia muszą być spełnione określone w ustawie warunki. Jednym z takich warunków jest forma tegoż wypoczynku, zaś w kolejnym mówi się o kwestii organizacji już samego wyjazdu. Taki wypoczynek musi być bowiem zorganizowany jako określona forma czy to wczasów, obozów zimowych, czy kolonii. Ustawa wymienia także  w tym katalogu kwestie połączenia wyjazdu z nauką pobytu na leczeniu na przykład sanatoryjnym, ale tylk w placówkach, które zajmują się profesjonalnie w swojej działalności organizacją leczniczo-sanatoryjną, rehabilitacyjno-szkoleniową czy też leczniczo-opiekuńczą. Do takich placówek mogą zaliczać się także pozostali organizatorzy tego typu wypoczynków jak na przykład biura podróży, czy też typowe szkoły czy stowarzyszenia , które zajmują się stricte tego rodzaju działalnością.

Bardzo istotną kwestią, aby takie zwolnienie z PIT miało miejsce, jest także warunek, iż opłata z tytułu takiego dofinansowania musi dotyczyć wyjazdu dzieci czy młodzieży , ale w wieku do 18 lat.  Ważny punkt do spełnienia to również dopłata musi pochodzić ze środków zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym danego pracodawcy, tj. wydzielonym dla środków pieniężnych pochodzących z corocznych odpisów podstawowych na zfśs. Jeśli zdarzyłoby się, iż dofinansowanie pochodzi z rachunku bieżącego danego podatnika (sponsora wyjazdu) – podatku nie płaci się tylko do wysokości nieprzekraczającej w danym roku podatkowym kwoty 760 zł.

Należy także pamiętać, iż wszystkie tego typu wydatki powinny być bezwzględnie udokumentowane czy to fakturą VAT czy rachunkiem bądź potwierdzeniem przelewu. Z dowodu wpłaty powinny wyraźnie wynikać dane typu: nazwa i adres podmiotu , który zorganizował dany wypoczynek , forma wyjazdu np. wczasy , obóz, kolonie, etc,) , również personalia dziecka , które z tegoż dofinansowania skorzystało.

Po spełnieniu wszystkich wyżej opisanych przesłanek- dopłaty do wypoczynku dla dzieci będą mogły z powodzeniem korzystać ze zwolnienia z obowiązku PIT.