Uchwała NSA w zakresie bonusów warunkowych i premii pieniężnych

premie pieniezne dla pracowników

W dniu 25 czerwca 2012r. zapadła uchwała NSA, w której to sąd wypowiedział się w temacie bonusów warunkowych i premii pieniężnych. Zgodnie z uchwałą Najwyższego Sądu Administracyjnego wypłata dla kontrahentów bonusów warunkowych czy premii pieniężnych przyznanych uprzednio z tytułu osiągnięcia pewnego poziomu sprzedaży oraz dokonywania płatności w należytym terminie – będzie stanowić rabat , który to zmniejszy podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

Jeśli spojrzymy przez pryzmat przepisów na temat podatku od towarów i usług był to problem wielokrotnie omawianych na łamach wydawanych interpretacji. Na te tematy toczyły się liczne sporty z organami podatkowymi czy dyskusje już z samym Ministerstwem Finansów.

MF twierdziło bowiem swojego czasu , iż premie pieniężne należy traktować jako całkowicie odrębne świadczenie , które podlega opodatkowaniu VAT. Z kolei patrząc na liczne wyroki sądów administracyjnych panował pogląd, iż zjawisko premii pieniężnych udzielanych przez podatnika kontrahentowi nie podlega pod podatek od towarów i usług, należy więc zatem dokumentować to poprzez wystawienie tylko i wyłącznie noty korygującej.
W związku z tak licznymi i jakże rozbieżnymi liniami orzecznictwa czy samym stanowiskiem MF, NSA wydał postanowienie w dniu 26 stycznia 2012r. o sygnaturze akt I FSK 586/11, w którym to przekazał ten problem do rozpatrzenia przez skład 7-miu sędziów.
NSA podkreślił, iż przyznawane premie pieniężne są zjawiskiem prawnym, który to wprost został wskazany w przepisie art. 73, 79 , 90 w Dyrektywie 112, czyli de facto jest to świadczenie powodujące skutek podatkowy w postaci zmniejszenia podstawy opodatkowania. Według opinii NSA sam przepis artykułu 29 ust. 4 polskiej ustawy o podatku od towarów i usług nie zawiera określenia premii pieniężnych czy rabatów, niemniej jednak jedno jest tożsame z drugim i to bez znaczenia pozostaje fakt, czy dotyczy to jednej transakcji czy też określonej ich grupy. NSA uznał jednoznacznie, iż w sytuacji kiedy udzielony zostanie kontrahentowi rabat to należy obligatoryjnie zmniejszyć podstawę opodatkowania. Nie występuje tutaj tylko obowiązek wystawienia faktury korygującej. Ta kwestia zdaniem sądu winna być bezwzględnie uregulowana przez MF.
Uchwałą NSA z dnia 26 czerwca 2012r. będzie mieć zapewne kluczowe znaczenie w związku z występującymi od dawien dawna licznymi rozbieżnymi wyrokami oraz opiniami w doktrynie prawa podatkowego.