No Image

Wzór Umowy Darowizny Pieniędzy (pdf)

Lipiec 9, 2016 admin 0
Umowa darowizny pieniędzy Zawarta w ……………………………….w dniu ……………………….pomiędzy: Darczyńcą ………………….. , zamieszkałym ………………………….., legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………………, a Obdarowanym …………………… zamieszkałym …………………….., legitymującym […]