No Image

Wzór Umowy Darowizny Rzeczy (pdf)

Lipiec 9, 2016 admin 0
Umowa darowizny rzeczy Zawarta w ……………………………….. w dniu ………………………… pomiędzy: Darczyńcą……………………………………………….., zamieszkałym ……………………, legitymującym się dowodem osobistym nr ………………………………………………, a Obdarowanym ……………………………………. zamieszkałym ……………………….., legitymującym […]