JKP jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny

Maj 15, 2016 admin 0

Nowelizacja ustawy Ordynacja Podatkowa wprowadziła zapisami w art. 193a  nowy wymóg dla podatników w zakresie elektronicznego raportowania określonych danych w danym formacie narzuconym przez Ministra […]