No Image

Wzór Umowy Najmu Okazjonalnego Lokalu (pdf)

Lipiec 13, 2016 admin 0
1. UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU zawarta w dniu …………………………………………… roku w ………………………………………. pomiędzy: 1. Panem/panią ……………………………………………………………………………….., zamieszkałym/-ą w ………………………………………………………… przy ul. …………………………………………….., legitymującym/-ą się ……………………………………………………………………………………………. […]