No Image

Wzór Umowy Najmu Lokalu Mieszkalnego (doc)

Lipiec 13, 2016 admin 0
UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO   Zawarta w dniu ……………………….. w ………………………………………………………………. pomiędzy 1. ……………………………….. legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………….., wydanym przez ………………………………, zamieszkałym w […]
No Image

Wzór Umowy Najmu Lokalu (pdf)

Lipiec 10, 2016 admin 0
Obowiązujące w Polsce przepisy* gwarantują równą pozycję stronom umowy. Praktyka dowodzi jednak, że w znacznej mierze ma ona jednak charakter wyłącznie formalny. Faktyczna przewaga ekonomiczna […]