No Image

Wzór Umowy Użyczenia Lokalu (pdf)

Lipiec 10, 2016 admin 0
UMOWA UŻYCZENIA LOKALU zawarta dnia …………………………….. w ……………………………………. pomiędzy: Panem/ią …………………………………………………………. zam. w ……………………………………………………………………………………………………………………………… legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) …………………………… zwanym […]
No Image

Wzór Umowy Użyczenia Samochodu (doc)

Lipiec 9, 2016 admin 0
UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU   zawarta dnia  ……………………………… w …………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Użyczającym a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Biorącym. 1 1 .Przedmiotem użyczenia […]