No Image

Wzór Umowy Użyczenia Samochodu (pdf)

Lipiec 9, 2016 admin 0
Umowa uŜyczenia samochodu zawarta dnia ……………………………… w …………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………… ……………………………………………………… zwanym dalej UŜyczającym a Okręgiem Dolnośląskim ZHR, ul. Pomorska 27/2, 50-216 Wrocław reprezentowanym przez […]